binary image

Теоретичні засади методу оцінювання ентропії структуризованих поліфункціональних даних

Запропоновано теоретичні положення методу оцінювання ентропії та структурної складності поліфункціональних даних. Подано приклади розрахунку ентропійно- структурної складності поліфункціональних даних на основі різних інформаційних мір ентропії та критеріїв структурної складності.