клієнт

Принципи проектування соціальної мережі з мінімальним навантаженням на сервери

Запропоновано та досліджено соціальну мережу з врахуванням мінімального наванта- ження на сервери. Показано принципи проектування соціальних мереж. Наведено результати тестування розробленої соціальної мережі та проаналізовано навантаження на сервери.