сервер

Класифікація засобів модульної взаємодії між клієнтом і сервером

Запропоновано варіант класифікації засобів взаємодії між клієнтською і серверною програмами.

Принципи побудови вендінгової мережі з моніторингом

Розглядаються організація та принципи побудови вендінгової мережі з моніторин- гом. Пропонується комп’ютерна система керування вендінговим автоматом. Описаний процес взаємодії вендінгового автомата з серверною системою.

Принципи проектування соціальної мережі з мінімальним навантаженням на сервери

Запропоновано та досліджено соціальну мережу з врахуванням мінімального наванта- ження на сервери. Показано принципи проектування соціальних мереж. Наведено результати тестування розробленої соціальної мережі та проаналізовано навантаження на сервери.