a system model

Системна модель безпеки безпровідних технологій зв’язку шифрування даних у WIMAX-системах

На основі концепції “об’єкт – загроза – захист” запропоновано системну модель безпеки технологій безпровідного зв’язку на рівні структури “система – сигнал – канал – тракт” та її метрологічного забезпечення. В межах створеної моделі розроблено алгоритмічно-програмне забезпечення процедури шифрування даних для WIMAX- систем на основі стандарту AES та мови програмування С#.