САПР

Implementation of Fpga-based Pseudo-random Words Generator

A hardware implementation of pseudo-random bit generator based on FPGA chips, which use the principle of reconfigurability that allows the modernization of their algorithms and on-line replacement of the internal structure (reconfiguration) in the process of functioning have been considered in the paper. Available DSP blocks embedded into the structure of FPGA chips allow efficient hardware implementation of the pseudorandom bit generator through the implementation of the basic operations of multiplication with accumulation on the gate level.

РОЗРОБЛЕННЯ БАЗОВИХ МОДЕЛЕЙ ЄМНІСНИХ АКСЕЛЕРОМЕТРІВ МОВОЮ VHDL-AMS ДЛЯ СХЕМОТЕХНІЧНОГО РІВНЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Розроблено базові моделі ємнісних МЕМС акселерометрів з використанням мови VHDL-AMS для схемотехнічного рівня автоматизованого проектування. Базові моделі розроблені для двох базових типів ємнісних акселерометрів: пластинчастої та гребінчастої інтегральних конструкцій. Розроблені моделі дають змогу визначати параметри вихідної напруги електричних ємнісних акселерометрів залежно від вхідних механічних та конструктивних параметрів та можуть бути використані для автоматизованого проектування МЕМС на схемотехнічному рівні.

Моделювання досвіду користувача програмного забезпечення САПР накопиченням діалогової інформаційної діяльності

Представлені підходи до збору та накопичення параметрів інформаційної діяльності з користувацькими інтерфейсами програмного забезпечення САПР (на прикладі САПР мікроелектромеханічних систем (МЕМС) з метою подальшої систематизації та проектної оцінки для удосконалення якості програмних користувацьких інтерфейсів.

Інтеграція знань у САПР ТП із використанням високорівневих мереж Петрі

Наведено інкрементаційний метод для побудови динамічного опису виробу та процесів його виготовлення у САПР ТП із використанням високорівневих мереж Петрі для інтеграції знань, поданих у вигляді продукційних правил і фреймів. Запропоновано методику вирішення конфліктів у моделях, побудованих із використанням високорівневих мереж Петрі.

Розроблення чотирирівневої моделі онтології автоматизації синтезу МЕМС

Запропоновано 4-рівневу модель побудови онтологій для автоматизованого проектування мікроелектромеханічних систем та описано особливості кожного рівня.

Класифікація інтерактивних взаємодій користувача з програмним забезпеченням

Наведено версію систематизаційної класифікації інтерактивних користувацьких взаємодій з програмним забезпеченням у вигляді ієрархічної структури для покращення вибору типів при впровадженні і розвитку автоматизованого проектування користувацьких інтерфейсів (КІ).

Mathematical modelling and simulation of the mechanical component of the fully differential capacitive MEMS accelerometer using MATLAB/Simulink environment

Розроблено імітаційну модель механічної компоненти повністю диференційного ємнісного МЕМС акселерометра в середовищі MATLAB/Simulink. Модель дає змогу моделювати переміщення робочої маси, зміну ємностей вимірювальних конденсаторів чутливого елемента, чутливість мікродавача від прикладеного прискорення, а також проводити часовий аналіз інтегрального пристрою на системному рівні проектування.

Модель життєвого циклу розробки програмного продукту

Запропоновано нову модель життєвого циклу програмного забезпечення, яке дозволяє поліпшити специфікацію фазоутворения. Це дає змогу розрахувати попередню розробку програмного забезпечення вартість, зменшити ризик і стадії проекту- вання автомобіля, розробити користувальницький інтерфейс, прототип і генерувати код

Оптимізація конструкції мікроактуатора з використання методу золотого перерізу для отримання заданих вихідних характеристик

The article presents an example of the usage of golden section search to select the comb length of MEMS el electro-actuator to get the desired displacement at a given voltage heating. The proposed solutions are implemented as software code in the ANSYS system.