програмна реалізація

Мінімізація BITSLICED-представлення 4×4 S-boxes на базі тернарної логічної інструкції

Статтю присвячено методам і засобам для генерації програмноорієнтованих bitsliced-описів бієктивних 4×4 S-Boxes зі зменшеною кількістю інструкцій на базі тернарної логічної інструкції. Згенеровані запропонованим методом bitsliced-описи дають змогу покращити продуктивність та безпеку програмних імплементацій криптоалгоритмів, що використовують 4×4 S-Boxes на різноманітних процесорних архітектурах та при проектуванні апаратних засобів шифрування.

Метод та утиліта для мінімізації bitsliced-представлення 4×4 s-boxes

Статтю присвячено методам і засобам для генерації bitsliced-описів бієктивних 4×4 S-Boxes зі зменшеною кількістю вентилів/інструкцій. Згенеровані запропонованим  методом  bitsliced- описи дають змогу покращити безпеку та продуктивність як програмних імплементацій криптоалгоритмів, що використовують 4×4 S-Boxes, на різноманітних процесорних архітектурах, так і апаратних засобів на базі FPGA і ASIC.

Засоби стиснення без втрат відеопотоку із мікросупутника

Розглянуто особливості побудови пристроїв для стиснення зображень без втрат. Дослідження особливостей побудови дозволяє зрозуміти принципи роботи цих пристроїв та методи стиску, які покладено в основу їх роботи. Як способи стиснення зображень без втрат обрано метод JPEG-LS та стандарт CCSDS121.0-B-2. Розглянуто реалізації цих методів з різними типами архітектур на сучасних ПЛІС. Порівняно результати реалізати розглянутих вузлів на ПЛІС.

Підхід до реалізації на ПЛІС засобами пакета VIVADO C-описів алгоритму стиснення зображень

Розглянуто особливості побудови пристроїв для стиснення монохромних зображень без втрат методом JPEG-LS на сучасних ПЛІС. Апробовано можливості пакета Vivado (ф. Xilinx) з перетворення опису алгоритму JPEG-LS мовою C на VHDL-описи, придатні для імплементації в ПЛІС. Визначено конструкції мови C, які не можуть оброблятися вказаними засобами, та можливі способи обходу таких конструкцій.

Підхід до стиснення зображень без втрат методом JPEG-LS

Розглянуто особливості побудови пристроїв для стиснення монохромних зображень без втрат методом JPEG-LS на сучасних ПЛІС. Детально описано алгоритм стиснення JPEG-LS, його програмну реалізацію мовою C та її часові характеристики.

Реалізація криптографічного алгоритму згідно з ДСТУ ГОСТ 28147:2009 для вбудованих систем на базі ARM процесорів

Досліджено шляхи програмної реалізації криптографічного алгоритму згідно з ДСТУ ГОСТ 28147:2009 для найпоширеніших у вбудованих системах 32-бітних ARM- ядер: ARM7TDMI-S і ARM Cortex-M3. Оцінено продуктивність та розмір коду мовами С та асемблера. Порівняно одержані показники з відомими реалізаціями іншого криптографічного алгоритму – AES.