mixing and fusion

Термодинамічні властивості розчинності 2-метил-5-арилфуран-3-карбонових кислот в органічних розчинниках

Досліджені температурні залежності розчинності обох кислот в ацетонітрилі, диметилкетоні, ізо-пропанолі, етилацетаті та бензені. Результати представлені лінійною формою рівняння Шредера, за яким визначені ентальпії, ентропії та енергії Гіббса розчинності за 298 К. Теплоти плавлення кислот визначені методом диференційно-термічного аналізу, за якими розраховані ентальпії, ентропії та енергії Гіббса змішування. Виявлений компенсаційний ефект змішування для всіх розчинників, що містять карбонільну групу