SF6

Визначення SF6 з використанням газової хроматографії з детектором захоплення електронів: порівняння сумішей СО2-N2 і CH4-Ar як допоміжного газу

Для визначення гексафлюору сульфуру (SF6) досліджено суміші 10% СО2-N2 і 5 % СН4-Ar як допоміжного газу в газовій хроматографії з детектором захоплення електронів (ГХ-ДЕЗ). Встановлено, що 10% СО2-N2 можна порівняти з 5 % CH4-Ar і така суміш може бути використана як альтернатива.