inductively-coupled plasma

Оцінка методу квантифікації платини у цисплатині індуційно-зв‘язаною плазмою

Розглянуто можливість кількісного визначення цис-діаміндихлороплатини(II), відомої як цисплатин, безпосереднім застосуванням індуктивно зв'язаної плазми, зокрема визначенням концентрації платини з цисплатину у воді. Доведено, що загальна концентрація препарату може бути кількісно визначена через вміст платини з прийнятною лінійністю, чіткістю, повторюваністю, точністю, межею виявлення та межею кількісного визначення.