інгібітори

Комплексний протикорозійний захист насосно-компресорних труб в газовидобуваючих свердловинах

Проведено аналіз ефективності комплексного застосування термодифузійного цинкового покриття на поверхні НКТ та інгібіторів вуглекислотної корозії при видобутку природного газу у свердловинах Луценківського газоконденсатного родовища. Наявний промисловий досвід показує, що комплексний протикорозійний захист дає можливість суттєво збільшити строк експлуатації свердловин, що суттєво підвищує економічні показники і запобігає забрудненню навколишнього середовища.

Хлориди амінооксиетилпіридинію як інгібітори кислотної корозії маловуглецевої сталі

Хлориди амінооксиетилпіридинію при корозії сталі Cт3пс в кислих хлоридних та сульфатних розчинах виявляють захисну дію до 98 %. Найбільш ефективною в інтервалі 293–333 К є сполука з гідразинокарбонільним та 2,3-диметил-фенільним фрагментами. Для цього інгібітора також характерний значний ефект післядії, що зумовлено хемосорбцією на поверхні сталі.