рифтогенез

Еволюціонування теплових полів Дніпровсько-Донецької западини на активній стадії рифтогенезу

На основі чисельного моделювання з урахуванням радіогенного тепловиділення порід була проаналізована поведінка теплових полів центральної частини ДДЗ на початку й кінці рифтового етапу розвитку. Було встановлено, що температурні умови, необхідні для активізації процесів еклогитової фації метаморфізму в нижніх шарах кори мали місце протягом усього розглянутого етапу. У той же час для початку активізації процесів прогресивної стадії гранулитової фації метаморфізму в нижніх шарах гранітозованих порід необхідний був процес тривалого прогрівання кори протягом порядку 10 млн. років.

Моделювання фонових температурних полів ДДЗ

Ґрунтуючись на даних про рифтове походження та розвиток Днiпровсько-Донецької западини (ДДЗ), було проведено комп’ютерне моделювання фонових температурних полів земної кори у рoзрiзах Чернігівського, Полтавського та Харківського мегаблоків ДДЗ. Показано, що помітні розбіжності температурного поля спостерігаються у нижній та середній частинах кори, у верхній частині, починаючи приблизно з 10 км, температурні поля відрізняються несуттєво.