температурний режим порід

Характеристики температурного режиму приповерхневих шарів гірських порід за даними досліджень на геофізичній станції “Лисовичі” (Передкарпаття)

 

В роботі за даними спеціальних польових геотермічних досліджень (так званого вертикального геотермічного зондування) на станції “Лисовичі” поблизу м. Моршина в Передкарпатті, проведених геотермічною апаратурою з кварцовими термочастотними датчиками, проаналізовано сезонні особливості температурного режиму верхніх шарів гірських порід та ґрунтів.