модель структури

Подання лісокористування у комп’ютерних моделях еколого-економічних систем

Проаналізовано низку глобальних комп’ютерних моделей навколишнього середовища. Основну увагу приділено дослідженню структури моделей та алгоритмів моделювання лісокористування. Метою статті є визначити переваги та недоліки різних підходів до моделювання лісокористування, а також можливості моделей до прогнозування наслідків управлінських рішень щодо адаптації та пом’якшення наслідків змін клімату.

Моделювання пружно-динамічних ефектів земної кори під атомними електростанціями (на прикладі Чорнобильської АЕС)

Мета. Метою роботи є створення методики моделювання сейсмічних хвильових полів для широкого класу вертикально- і горизонтально-неоднорідних шаруватих середовищ. Моделювання дасть змогу точніше оцінити характеристики осадових товщ під час дослідження передаточних характеристик середовища під інженерними спорудами. Методика. Моделювання в області інженерної сейсміки потребує використовувати широкий частотний діапазон (у межах частот від 0 до 200 Гц) для дослідження всіх можливих впливів на інженерні споруди.