Західний нафтогазоносний регіон України

Прогнозування нафтогазоводонасиченості порід різної літології та геодинамічного генезису у розрізах свердловин

Мета. Метою роботи є розробка методики прогнозування нафтогазоводонасиченості порід у розрізах свердловин за даними акустичного (сейсмічного) каротажу (АК, СК) і кернових досліджень (КД) та апробація її для дослідження геологічних розрізів свердловин з породами різної літології та геодинамічного генезису. Методика.