stochastic method

Метод оцінювання множини розв’язків інтервальної системи лінійних алгебричних рівнянь з оптимізованою процедурою вибору «насиченого блоку»

Обґрунтовано необхідність застосування нового методу формування набору базових рівнянь у задачі локалізації розв’язків інтервальної системи лінійних алгебричних рівнянь ( ІСЛАР) на основі “ насиченого блоку”, який ґрунтується на розв’язуванні оптимізаційної задачі.  За критерій обрано мінімізацію максимальної похибки прогнозування інтервальними моделями, параметри яких належать області локалізації розв’язків ІСЛАР.