solar powerplants

Оцінювання балансної надійності в локальній електричній системі з нетрадиційними і відновлюваними джерелами енергії

Розв’язано актуальну задачу аналізу нестабільності генерування відновлювальних джерел електроенергії (ВДЕ), зокрема сонячних електричних станцій ( СЕС). Показано вплив нестабільного генерування ВДЕ на баланс потужності в локальній електричній системі. Проаналізовано закон розподілу генерування сонячної електростанції для певного проміжку часу доби протягом року. Запропоновано математичну модель генерування СЕС у вигляді гауссових сумішей. Отримано основні характеристики імовірнісного характеру генерування сонячної електростанції.