surface lift drive

Вентильний двигун для електроприводу канатного витягу

Подано основні формули методики розрахунку вентильних двигунів з пасивним ротором та з ємнісними накопичувачами енергії, які надалі планується використовувати у приводах канатного витягу. Закцентовано увагу на особливостях розрахунку базових величин, які в подальшому утворюють основу математичної моделі проектування, що реалізована програмно та за допомогою якої спроектований двигун для приводу бугельного витягу.