породи-колектори

Петрофізична характеристика теригенних порід-колекторів кам’яновугільних відкладів Дніпровсько-Донецької западини

Проведено аналіз результатів промислово-геофізичних досліджень і даних літолого-петрофі­зичного вивчення керна. Розроблено комплекс петрофізичних і геофізичних показників порід літологічних пасток нижньокам’яновугільних відкладів Дніпровсько-Донецької западини. Зроблено висновок, що найкращі колекторські властивості притаманні русловим і баровим піщаним тілам, які представлені різнозернистими кварцовими пісковиками з карбонатно-глинистим і кварцово-глинисто-карбонатним цементом.

Теоретичні та прикладні аспекти флюїдодинамічної концепції катагенезу

Охарактеризовано основні принципи флюїдодинамічної концепції катагенезу, яка обґрунтовує його циклічну природу відповідно до етапності тектонічного режиму, вплив якого на вторинні процеси опосередковано особливостями флюїдодинаміки. Аргументовано важливу роль консервації літогенетичних процесів на пасивному підетапі ексфільтраційного катагенезу. Показано принципове значення активного ексфільтраційного режиму в розвитку регіональних накладених процесів, що приводило до виникнення резервуарів вуглеводнів, зокрема й “сланцевих”.