сoil

Двовимірна модель електромагнітного прискороювача

Розглянуто математичну модель магнітного поля прискорювача, що враховує його симетрію, нелінійність характеристики B(H) арматури, вихрові струми. Модель створено на базі методу скінченних елементів. Арматуру, що рухається під дією сили Ампера, змодельовано як рухомий розподіл магнітної проникності.