сейсмотектоніка

Сейсмотектоніка зони перетину Оашського і Закарпатського глибинних розломів (Українське Закарпаття)

Метою роботи є дослідити особливості сейсмотектоніки зони зчленування Оашського і Закарпатського глибинних розломів в Українському Закарпатті. Методика досліджень об’єднує комплексний аналіз геолого-тектонічних, сейсмологічних та геодезичних даних по досліджуваному району. Для уточнення координат і глибин вогнищ місцевих землетрусів застосовано методики уточнення їх гіпоцентрії з використанням розрахункового сейсмологічного годографа та кінематичних поправок.

Про можливість сейсмотектонічного районування Українського щита та виділення сейсмогенеруючих зон

Стаття присвячена, на прикладі Криворізької сейсмогенеруючої зони, питанням сейсмотек­тонічного районування Українського щита, що базується на комплексі аналізу геолого-геофізичних, сейсмотектонічних, сейсмологічних параметрів, а також характеристик геофізичних полів і структурних особливостей його будови.

Сейсмічність, геологія, сейсмотектоніка і геодинаміка району Теребле-Ріцької ГЕС (Українське Закарпаття)

Мета. Метою роботи є провести комплексний аналіз сейсмічності, геології, сейсмотектоніки та різномасштабних геодинамічних процесів у районі Теребле-Ріцької ГЕС в Українському Закарпатті (23.35-23.87ºS, 48.23-48.51ºN) для уточнення оцінок геоекологічних ризиків.