дилатація

Зміни фігури Землі – геодинамічний фактор напружено-деформованого стану літосфери

Мета. Мета даної роботи показати як в процесі еволюційного саморозвитку планети в результаті дії гравітаційно-ротаційних  та ендогенних сил відбувається перерозподіл мас, що приводить до трансформації фігури літосфери від сфери до двовісного та тривісного еліпсоїдів і навпаки, зміни сплющеності та переміщення полюса в геологічному часі. Визначити деформації фігури літосфери внаслідок переорієнтації полюса фігури. Методика.

Про міграцію екстремумів швидкостей дилатації земної кори на території Європи

Результати спостережень на 147 перманентних ГНСС-станціях розташованих на території Європи були використані для розрахунку параметрів деформації земної кори. Побудовано щорічні карти-схеми розподілу швидкостей дилатації на території Європи, загальну карту-схему міграції у часі екстремальних значень швидкостей дилатації на території Європи та карти-схеми епіцентрів землетрусів на території Європи, за період 2000 – 2010 років. Проведено аналіз взаємозв’язку прояву сейсмічної активності Європи зі зміною у часі швидкостей дилатації земної кори.