чисельне моделювання

Розсіяння плоских хвиль відкритою дугою із різними граничними умовами на її сторонах

У роботі розглянуто підхід до чисельного моделювання проблеми розсіяння електромагнітних плоских хвиль на незамкнутій дузі із різними граничними умовами на її сторонах. Відповідна змішана крайова задача зводиться до системи двох сингулярних і гіперсингулярних інтегральних рівнянь. Запропоновано та проаналізовано метод колокації для отримання числових розв’язків отриманих рівнянь. Наведено характеристики поперечного перерізу розсіяння для різних значень кривизни дуги.

Classical approach to determining the natural frequency of continual subsystem of three-mass inter-resonant vibratory machine

Problem statement. The three-mass vibratory system can be defined by five basic parameters: inertial parameters of the masses and stiffness parameters of two spring sets. Unlike the classical discrete system, the discrete-and-continual one consists of two rigid bodies connected by one spring set that form the discrete subsystem, and of the reactive mass considered as deformable (elastic) body characterized by certain stiffness and inertial parameters, which are related with one another.

Визначення розміщення електродів у лабораторних баках для отримання адекватної електричної напруги

У роботі наведено результати дослідження розподілу електричного потенціалу в обмеженому та електроізольованому середовищі. Також наведено оцінку впливу відстані між живильними електродами на величини результуючої напруги вимірювань у обмеженому середовищі відносно необмеженого.