чисельний експеримент

Визначення розміщення електродів у лабораторних баках для отримання адекватної електричної напруги

У роботі наведено результати дослідження розподілу електричного потенціалу в обмеженому та електроізольованому середовищі. Також наведено оцінку впливу відстані між живильними електродами на величини результуючої напруги вимірювань у обмеженому середовищі відносно необмеженого.