напружений стан

Automation of engineering of a mechatronic sensor for a manipulator

Наведено результати дослідження напружено деформованого стану та власних частот коливань датчика сили мехатронного модуля маніпулятора. Розроблено скінченно-аналітичну модель датчика для проведення частотного аналізу методом скінченних елементів.

Influence of Cutting Conditions and Radius of the Rounding of Tool Made of Composite 10n on Surface Layer State During Turning of Hardened Steels

Приведені результати досліджень впливу виду механічної обробки і інструментального матеріалу на структурний стан поверхневого шару сталі ХВГ при механічній обробці. Показані переваги токарної обробки різцями з композиту 10 порівняно з процесом шліфування. Обробка інструментом із композиту 10 в поверхневому шарі для α- и γ-фаз супроводжується тільки стискаючими залишковими напруженнями, в той час як абразивна обробка супроводжується виникненням розтягуючи напружень I-роду в α-фазі структури швидкісного відпуску.

Реконструкція поля тектонічних напружень до та після землетрусу в Японії 11 березня 2011 р.

11 березня  2011 р. біля східного узберіжжя о.Хонсю відбувся мега-землетрус з моментною магнітудою Mw = 8.9. Проведені дослідження дозволили отримати нові дані про особливості поля тектонічних напружень, що діяли перед землетрусом 11 березня 2011 р. та після нього у Японії. Реконструкція поля тектонічних напружень виконувалася на основі методів катакластичного аналізу сукупностей механізмів вогнищ землетрусів.