течія

Принцип створення “розумного лічильника електроенергії” в електрогягових мережах зі стохастичними електромагнітними процесами

Напруга і струм в тягових мережах систем електричного транспорту постійного струму є різкозмінними випадковими (стохастичними) процесами. Внаслідок цього електронні та гібридні лічильники, які застосовуються в таких системах вимірюють електроенергію з великою відносною похибкою, що істотно перевищує їх клас точності. У даній роботі на основі кореляційної теорії випадкових процесів запропоновано принцип розробки смарт-лічильників обліку електроенергії, яка передається по тяговій мережі від тягових підстанцій до електрорухомого складу.

Залишкові напруження гравітаційного напруженого стану. Перші оцінки величин напружень за геологічними даними

Вивчення тектонічних напружень завжди було важливою задачею тектонофізичних досліджень. Можна говорити, що тектонофізика розпочалась зі створення алгоритмів оцінки напружень в природних масивах за геологічними даними про розривні зміщення. Зараз результати тектонофізичних досліджень, які використовують в тому числі і методи реконструкції напружень за даними про механізми епіцентрів землетрусів, показали, що для платформ, щитів та міжплитових гірсько-складчастих орогенів великий вклад у формування тектонічних напружень вносять залишкові напруження гравітаційного напруженого стану.