сейсмогенеруюча зона

Про можливість сейсмотектонічного районування Українського щита та виділення сейсмогенеруючих зон

Стаття присвячена, на прикладі Криворізької сейсмогенеруючої зони, питанням сейсмотек­тонічного районування Українського щита, що базується на комплексі аналізу геолого-геофізичних, сейсмотектонічних, сейсмологічних параметрів, а також характеристик геофізичних полів і структурних особливостей його будови.