реологічні характеристики

Структура і динаміка зон горизонтального зсуву (за результатами фізичного моделювання і польових досліджень

Наведено результати досліджень (передусім шляхом фізичного моделювання) поширених текто­нічних процесів – утворення та розвитку зон горизонтального зсуву (ЗГЗ). Як пластично-в’язкі модельні матеріали використано спеціальні пасти з регульованими реологічними характеристиками, що дало змогу відтворити процеси крихкого руйнування та пластичних деформацій гірських порід, а також процеси перехідних типів.