Антарктика

Про встановлення системи висот на регіон Антарктики

Розв’язано задачу приведення висот гравіметричного квазігеоїда до среднього рівня океану  в регіоні Антарктики, заданого усередненими даними CorSSH шести альтиметричних місій (1992 – 2007 рр). У результаті побудови альтиметро-гравіметричного квазігеоїда отримано значення потенціалу W0. Сукупність цих результатів може використовуватись для введення регіональної системи висот, яка зв’язана з гравітаційним полем Землі.