приземний шар повітря

Зміна показника заломлення світлових хвиль в приземному двометровому шарі повітря над різними підстилаючими поверхнями

Про розподіл вологості в приземному шарі повітря рівнинної і горбистої місцевості при радіодалекомірних вимірах

Визначення вертикального градієнта температури геодезичним методом при нейтральній стратифікації в приземному шарі повітря