астрономічні координати

Про обчислення диференціальних поправок геодезичних і астрономічних координат і азимутів в просторовій триангуляції

Про найвигіднішу форму трикутника в ланці просторової тріангуляції для передачі астрономічних координат і азимута