системи автоматизованого проектування (САПР)

Development of macro-parametric method for integration of heterogeneous CAD systems and structure of integrated computer-aided design subsystem for MEMS motion sensors

Запропоновано макропараметричний метод інтеграції гетерогенних САПР для давачів руху мікроелектромеханічних систем. На основі макропараметричного методу розроблено структуру підсистеми інтегрованого проектування для давачів руху мікроелектромеханічних систем.

Method and program model of microelectromechanical systems components synthesis based on genetic algorithm and ontology models

Описано загальний процес і паралельну модель реалізації синтезу мікроелектро- механічних систем, що ґрунтуються на розробленому генетичному алгоритмі. Оскільки завдання синтезу у сфері комплексних мікросистем є дуже складним у своїй структурі і затратним у часі, актуальність питань виконання і швидкості, щоб згенерувати новітню систему і її структурні компоненти, є все ще невирішеною сьогодні. Розроблена модель сприяє і прискорює синтез нових і унікальних мікроелектромеханічних структур системи.