lap

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРАВКИ ПРИТИРІВ ВІБРОВИКІНЧУВАЛЬНОГО ВЕРСТАТА

Мета роботи. Обґрунтування структури, параметрів і режимів функціонування удосконаленого вібровикінчувального верстата. Аналіз динамічних процесів, які виникають підчас правки «притир по притиру». Методи досліджень. Математична модель руху механічної коливної системи вібровикінчувального верстата будувалася на основі диференціальних рівнянь Лагранжа другого роду. Для опису тертя між робочими поверхнями притирів використано Кулонівську модель тертя.

Substantiation of Parameters and Analysis of Operational Characteristics of Oscillating Systems of Vibratory Finishing Machines

The calculation diagrams of oscillating systems and operation features of vibratory finishing machines are considered. The mathematical models of three-mass and four-mass oscillating systems are presented. The amplitude values of the oscillating masses displacements are derived. The functions of inertial and stiffness parameters optimization are formed. The optimization problems are solved with a help of MathCAD software.