геоінформаційні системи

Використання нечіткої оцінки впливу для оцінювання якості середовища

Метою дослідження є розроблення моделей нечіткої оцінки впливу природних та антропогенних впливів, які дають можливість інтегрувати в собі різні за своєю фізичною природою фактори, що в свою чергу дає можливість приведення їх до єдиної системи оцінювання стану довкілля та порівняння стану різних оцінюваних територій. Методика. Основу запропонованого моделювання складає традиційний підхід до проектування таких моделей, що включає рівні концептуального, логічного та фізичного моделювання.

Впровадження INSPIREID у базі топографічних даних основної державної топографічної карти України

ДЕРЖАВНОЇ ТОПОГРАФІЧНОЇ КАРТИ УКРАЇНИ

Побудова геоінформаційної системи інвентаризації парникових газів з використанням бібліотек GDAL/OGR

Проведено огляд програмного забезпечення, яке використовується для інвентаризації парникових газів. Обгрунтовано доцільність побудови такої ГІС системи.