модель атмосфери

Визначення рівняння світлової кривої для деякої моделі атмосфери

Розглянемо задачу визначення рівняння світловий кривої для деякої моделі атмосфери, а саме, для випадку, коли коефіцієнт заломлення приймається рівним.