ландшафтний аналіз

Роль ГІС в оцінюванні картографічних та дослідницьких даних у визначенні історичних та культурних ландшафтів

Цей документ забезпечить загальний підґрунтя ролі ГІС у створенні та відтворення ландшафтів на основі різноманітних документальних та картографічних матеріалів, а приклади досліджень отримані з аналізу історичних, культурних та постіндустріальних досліджень. У цьому документі буде розглянуто конкретне використання ГІС при аналізі, оцінці та представленні низки історичних сценаріїв ландшафту на основі досліджень, проведених в Університеті Східного Лондона (Англія) та Університеті сільського господарства в Кракові (Польща).