точність класифікації

Класифікація віброартрографічних сигналів з використанням хвилькового перетворення і технологій машинного навчання

Віброартрографія як метод медичної діагностики призначений для об'єктивного
оцінювання суглобової функції, зокрема артрокінематики колінного суглобу і базується на
аналізі сигналу віброакустичної емісії. Віброартрографія хоч і поступається за ефективністю
таким методам, як рентгенографія і магніторезонансна томографія (МРТ), безумовно, є
достатньо чутливим методом для оцінювання ступеня дисфункції колінних суглобів.
Наведено результати досліджень щодо побудови системи комп’ютерного опрацювання

Застосування штучних нейронних мереж для класифікації ділянок поверхні з певним рельєфом

Мета досліджень. Головною метою досліджень є аналіз рельєфу різних поверхонь, а саме: виділення на загальній поверхні окремих ділянок певної форми, наприклад, схилів, що орієнтовані у заданому напрямку. Мета роботи – використання штучних нейронних мереж (ШНМ) для розв’язку задачі класифікації, яка полягає у створенні бінарного класифікатора та дослідження точності його роботи. Методика. Дослідження виконувались на ділянці земної поверхні.