міжнародно-правові підстави

Відповідальність за незаконну трудову міграцію: міжнародно-правові підстави

У статті проаналізовано поняття “незаконна трудова міграція”, визначено її правові підстави. Визначено та проаналізовано залежність виникнення незаконної трудової міграції від міжнародно-правових підстав, а також відповідальність за її вчинення.