судовий контроль

Судовий контроль за законністю адміністративної діяльності органів Державної фіскальної служби України

Проаналізовано поняття та види судового контролю за законністю адмі-ністративної діяльності органів ДФС України. Визначено об’єкти та процесуальні форми реалізації попереднього та наступного судового контролю за законністю адміністративної діяльності органів ДФС України.

Aналіз наукових підходів до визначення поняття “судовий розсуд”

Висвітлено питання визначення у науковій інтерпретації поняття судового розсуду. На базі проведеного аналізу видається можливим вивести єдине визначення поняття суддівського розсуду слідчого судді у кримінальному провадженні, з огляду на особливість його процесуальних повноважень у кримінальному провадженні з контролю за дотриманням прав і свобод учасників кримінального провадження. Роз’яснено вибір основних терминологічних виразів, які входять до складу пояснення суддівського розсуду слідчого судді.

Контроль як функція громадськості у забезпеченні національного судочинства

Розглянуто питання забезпечення судового та громадського контролю за законністю в національному судочинстві. Проаналізовано проблеми забезпечення в Україні судового та громадського контролю за законністю надання електронної та іншої інформації учасникам судочинства та засобам масової інформації. Запропоновано шляхи їх вирішення. Визначено основні підходи, напрями, складові та завдання громадського та судового контролю. Проведено аналіз врахування інтересів громадськості при прийнятті рішень.