юридичні гарантії

Європейський суд з прав людини як міжнародно-правова гарантія захисту прав і свобод громадян України

У правовому аспекті висвітлено Європейський суд з прав людини у ракурсі міжнародно-правової гарантії захисту прав і свобод громадян України. З’ясовано правові підстави поширення юрисдикції Європейського суду з прав людини на Україну та процедуру виконання нею його рішень. Окреслено місце та роль Європейського суду з прав людини в конституційно-правовому механізмі захисту прав і свобод громадян України. Визначено проблемні питання виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні.