стохастична ігрова модель

Адаптивне становлення ходи робота-анімата

Досліджується проблема розподіленого керування рухом шестиногого роботаанімата на основі моделі стохастичної гри. Виконано формулювання ігрової задачі, розроблено адаптивний рекурентний метод та алгоритм для її розв’язування. Побудовано комп’ютерну програмну модель ритмічної зміни станів ніг анімата для забезпечення його переміщення. Досліджено вплив параметрів ігрової моделі на ефективність керування рухом робота-анімата.

Ігрова модель самоорганізації мультиагентних систем

Розроблено ігрову модель самоорганізації мультиагентних систем в умовах невизначеності. Наведено формулювання стохастичної ігрової задачі, визначено критерії самоорганізації стратегій гравців, розроблено рекурентний метод, алгоритм та програмні засоби, що навчають мультиагентну систему імітувати синхронізоване ритмічне світіння колонії комах-світлячків.

Стохастична ігрова модель кластеризації даних

The stochastic game model of the data clustering under the influence of noise is offered. Adaptive recurrent method and algorithm of stochastic game solving are developed. Computer modeling of game of noisy data clustering is executed. The parameter influences on convergence of stochastic game method of the data clustering are studied. The analysis of received results is realized.