катування

Особливості захисту Європейським судом права людини не зазнавати катування та інших форм жорстокого поводження та покарання

Проаналізовано сферу дії статті 3 Європейської конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод. На підставі рішень Європейського суду з прав людини
досліджено розмежування понять катування і нелюдське поводження. Звернено увагу на
абсолютність статті 3 Конвенції, незалежно від обставин та ситуацій. Показано, що Суд
під час вирішення питання чи певне поводження з особою є таким, що принижує
гідність, бере до уваги те, з якою метою здійснювались такі дії. Однак порушення статті

Початковий етап розслідування катувань, що їх вчиняють працівники національної поліції

Досліджено думки різних науковців щодо початкового етапу розслідування загалом та розглянуто початковий етап розслідування катувань, що вчиняють працівники Національної поліції.