кримінально-процесуальні відносини

Правомірність слідчих дій як основна умова їхньої допустимості

Основними засобами формування доказової бази є слідчі дії. Відповідно, як з теоретичного, так і з практичного погляду актуальними є питання, за яких умов їх можна визнати правомірними і яким чином їхню правомірність можна забезпечити.