економіко-математичне моделювання

ЛОГІСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Розглянуто контрольовані й неконтрольовані чинники, що впливають на ціноутворення в системі державних закупівель. Проаналізовано переваги та недоліки застосування конкурсних торгів у сфері державних закупівель. Запропоновано економіко-математичну модель оцінювання очікуваної ціни закупівлі залежно від кількості учасників торгів за інтервальної цінової невизначеності з боку замовника торгів.

Впровадження методики кластеризації для побудови економіко-математичних регресивних моделей оцінки нерухомості

Мета. Актуальною є проблема використання методики кластеризації для побудови економіко-математичних регресивних моделей оцінки нерухомості. Метою дослідження є побудова економіко-математичних моделей методами регресивного аналізу, що дасть змогу встановити не тільки найкращу оціночну модель для цієї конкретної вибірки, але й встановити принципи моделювання вартості об’єктів нерухомості на основі відомих цін аналогів. Реалізацію алгоритму регресивного аналізу необхідно розпочати з побудови матриці вибіркових парних коефіцієнтів кореляції.