Місяць

Модель гравітаційного поля Місяця, одержана за аномаліями у вільному повітрі

Розглянуто спосіб обчислення моделі селенопотенціала за даними аномалій у вільному повітрі.

Моделі розподілу мас масконів Місяця, побудовані з використанням неперервного вейвлет-перетворення

Розглянута методика побудови двомірної моделі розподілу щільності з використанням безперервного вейвлет-перетворення і проведено апробацію цієї методики на профілях аномалій сили тяжіння, що проходять через центри головних масконів Місяця.