мережа активних референцних GNSS – станцій

Дистанційне зондування водяної пари в атмосфері за допомогою навігаційних супутникових систем

Розглянуто питання використання мережі активних референцних GNSS - станцій UA - EUPOS / ZAKPOS для дистанційного зондування атмосфери з метою визначення вмісту водяної пари.