national payment system

Структура національної платіжної системи України

З позиції системного аналізу розглянуто теоретичні та прикладні аспекти нормативно-правового регулювання структури національної платіжної системи. З позиції фінансового права проаналізовано склад платіжної системи, взаємозв’язок структурних елементів, становище Національного банку України в національній платіжній системі та інших операторів платіжних послуг. Розкрито значення інфраструктури національної платіжної системи та її взаємозв’язок з елементами національної платіжної системи.

 

Cистема концептуальних принципів національної платіжної системи України

З позиції структурного аналізу розглянуто теоретичні та прикладні аспекти системи концептуальних принципів національної платіжної системи. З позиції фінансо¬вого права аналізуються принципи – концептуальні засади національної платіжної системи. Розкрито значення концептуальних принципів національної платіжної системи та їх взаємозв’язок з елементами національної платіжної системи, вплив європейської інтеграції на стан нормативно-правового забезпечення діяльності національної платіжної системи України.