mechanisms of administrative and legal regulation

Адміністративно-правовий механізм міграційних процесів у сфері конфесійних відносин

Розглянуто особливості адміністративно-правового механізму міграційних процесів у сфері конфесійних відносин. Процес міграції у сучасних умовах потребує законодавчого регулювання у різних сферах суспільства. Особливе місце у міграційних процесах  посідає конфесійна міграція, адже кожна людина має право на свободу совісті та віросповідання у різних країнах.