law enforcement sector

Реалізація державної кадрової політики у правоохоронній сфері України

У статті акцентовано увагу на реалізації державної кадрової політики у правоохоронній сфері України. Розглядаються суб’єкти державної кадрової політики, які наділені відповідними повноваженнями, що реалізують кадрову політику через відповідні гілки влади та об’єкти державної кадрової політики, якими є кадровий потенціал суспільства, всі людські ресурси.

Формування державної кадрової політики у правоохоронній сфері України

Розглянуто  державну кадрову політику в правоохоронній сфері як важливий чинник розвитку суспільства та елемент саморегуляції життєдіяльності населення, формування державної кадрової політики як системи публічних органів кадрової сфери.