пізнавальний процес

Логічна структура мислення в науковому дослідженні Степана Балея “Нарис Льоґіки”

Досліджено наукове надбання українського вченого С. Балея у галузі логіки.
Проаналізовано структуру, проблеми та термінологію підручника “Нарис Льоґіки”
авторства С. Балея. В посиланнях збережено авторський стиль вченого з усвідомленням
того, що йдеться не про стиль і граматику, а про становлення і розвиток логіки в
українській науці.

Ідеї Феофана Прокоповича в розвитку науки логіки та їхнє значення для сучасної юриспруденції

Досліджено розвиток науки логіки в Україні на основі праць професора Києво-
Могилянської академії, відомого діяча української духовної культури наприкінці XVII –
першої половини XVIII ст. Проаналізовано структуру, проблеми та термінологію курсу
“Логіка” авторства Ф. Прокоповича

Cтефан Яворський та його внесок у розвиток науки логіки

Досліджено розвиток науки логіки в Україні на основі праць професора Києво- Могилянської академії, відомого діяча української духовної культури кінця XVII – першої половини XVIII ст. Проаналізовано структуру, проблеми та термінологію курсу “Логіка” авторства С. Яворського.