Конституція України

Коституція Української Народної Республіки 1918 року: теоретико-правова характеристика

У статті висвітлено питання комплексної характеристики Конституції
Української Народної Республіки 1918 року як нормативного акту та політичного
документу, її змісту та юридичних властивостей, а також місця та ролі в процесі
становлення і розвитку вітчизняного конституціоналізму

Конституція України як джерело адміністративного права

Досліджено Конституцію України у системі джерел адміністративного права. Запропоновано об’єднати у чотири блоки приписи, у яких об’єктивуються адміністративно-правові норми. Проаналізовано особливості застосування положень Конституції судами під час розгляду та вирішення судових справ.